GDPR

Sandströms Center AB värnar om fullständig säkerhet vid hantering av såväl personuppgifter som övrig data i vår affärsverksamhet. Detta sker på flera nivåer från det dagliga arbetet till regelverk som styr det interna arbetet.

Vår dataskyddspolicy sammanfattar företagets regelverk för hantering av personuppgifter. Dataskyddspolicyn innehåller således företagets rutiner och dess villkor för att uppfylla både interna och legala kraven för att hantera personuppgifter i verksamheten. Dataskyddspolicyn och dess innehåll är förankrade hos styrelse, ledning och anställda. Företaget har fördelat ett internt ansvar för att implementera och säkerställa efterlevnaden av denna. Denna dataskyddspolicy uppdateras löpande i enlighet med att gällande lagstiftning eller branschstandard förändras. Frågor runt vår dataskyddspolicy eller GDPR maila till oss på gdpr@sandstromscenter.se