GDPR

Sandströms Center AB värnar om säkerheten vid hantering av såväl personuppgifter som övrig data i vår verksamhet. Detta sker på flera plan från det dagliga arbetet till de regelverk som styr det interna arbetet.

Sandströms Center ABs dataskyddspolicy sammanfattar företagets regelverk för hantering av personuppgifter. Dataskyddspolicyn innehåller således företagets rutiner och dess villkor för att uppfylla både interna och legala kraven för att hantera personuppgifter i verksamheten.

Dataskyddspolicyn och dess innehåll är förankrade hos styrelse, ledning och anställda. Företaget har fördelat ett internt ansvar för att implementera och säkerställa efterlevnaden av denna. Denna dataskyddspolicy uppdateras löpande i enlighet med att gällande lagstiftning eller branschstandarder förändras.

Frågor runt vår dataskyddspolicy eller GDPR maila till oss på gdpr@sandstromscenter.se