Kvalitet ISO 9001

Vårt arbete ska kännetecknas av yrkesmässighet och kvalitet inom företagets alla led. Grunden är ett kvalitetsledningssystem som genom långsiktighet och ständiga förbättringar  bidrar till en positiv affärsutveckling samt stärkt konkurrenskraft. Våra kunder och leverantörer ska uppfatta Sandströms Center AB som en god samarbetspartner som inger både trygghet samt förtroende. Kvalitet är ett av våra kärnvärden där varje medarbetare hos Sandströms Center bidrar med att skapa förutsättningar till jämn kvalitet och leveranssäkerhet.