Kvalitet ISO 9001

Vårt arbete ska kännetecknas av yrkesmässighet och kvalitet inom företagets alla led. Med en långsiktighet och ständiga förbättringar som bidrar till positiv affärsutveckling samt stärkt konkurrenskraft. Våra kunder och leverantörer ska uppfatta Sandströms Center AB som en god samarbetspartner som inger både trygghet samt förtroende.

Kvalitet är ett av våra kärnvärden, varje medarbetare hos Sandströms Center bidrar med att skapa förutsättningar till jämn kvalitet och leveranssäkerhet.

Arbete för certifiering till standard ISO 9001 pågår förnärvarande.