Miljö ISO 14001

Vi har ett tydligt miljömedvetande i vår verksamhet där hänsyn tas till våra aktuella förutsättningar och möjligheten till egen påverkan. Miljöarbetet är en del av det dagliga arbetet och vägleder våra val av arbetsmetoder, produkter, maskiner och verktyg.

Vår verksamhet följer utbytesmodellen där våra arbetsmetoder löpande analyseras mot gällande miljömål och anpassas med fokus på miljömedvetenhet.

Genom detta arbete så bekräftar vi för vår omgivning med kunder och leverantörer att vi tar miljön på största allvar.

Arbete pågår för certifiering till standard ISO 14001.