Vårt koncept

Sandströms Center AB är en rikstäckande fullserviceleverantör för fordon i yrkestrafiken vår inriktning ligger på att minimera det kostsamma stilleståndet. Detta sker genom att vårt tjänsteutbud utförs med egen personal vi tar har hand om hela verkstadsarbetet från start till leverans oavsett uppdragets karaktär. Det ger en garanterad leveranssäkerhet och god kvalitet på varje utfört arbete. Våra kännetecken är kompetens, flexibilitet och ett högt personligt engagemang, vi vet vad som krävs och kan sätta in precis det som behövs.

Sandströms Center är helt märkesoberoende så alla varumärken gällande fordon i yrkestrafiken är välkommen till våra fullserviceanläggningar.

Hos oss är alla lika.

”Fullservicekedjan för yrkestrafiken”