Vårt koncept

Sandströms Center AB är en rikstäckande fullserviceleverantör för tunga fordon i yrkestrafiken, vår inriktning ligger på att minimera det kostsamma stilleståndet. Detta sker genom att vårt tjänsteutbud utförs med egen personal, vi tar har hand om hela verkstadsarbetet från start till leverans oavsett uppdragets karaktär. Det ger en garanterad leveranssäkerhet och god kvalitet på varje utfört arbete.

Våra kännetecken är flexibilitet och ett högt personligt engagemang, vi vet vad som krävs och kan sätta in precis det som behövs.

Vi är helt märkesoberoende så alla är välkommen till våra fullserviceanläggningar, hos oss är alla lika.

Sandströms Center ”Fullservicekedjan för yrkestrafiken”