Vision & affärside

Vår vision är att ”Bli Sveriges rikstäckande fullservicekedja för tunga fordon i yrkestrafiken”.

Affärsidén går ut på ”Att leverera en komplett lösning till kunder med fordon i yrkestrafik och deras servicebehov. På ett snabbt och flexibelt sätt med hög kvalité”.

För att kunna tillgodose våra kunders servicebehov med aktuella tjänster, så arbetar vi hårt med att optimera hela vår produktion kontinuerligt. Vi bygger upp långvariga relationer med både leverantörer och kunder stora som små, där alla hjälper till att medverka till detta.

Genom dessa förutsättningar så utvecklas företags affärsverksamhet löpande, vilket leder till en ökad konkurrenskraft och god likviditet.