Vision & affärside

Vision är att ”Bli Sveriges ledande fullservicekedja för tunga fordon i yrkestrafiken”.

Vår affärsidé ”Att leverera en komplett lösning till kunder med tunga fordon i yrkestrafik och deras servicebehov. På ett snabbt och flexibelt sätt med hög kvalité”.

För att kunna tillgodose våra kunders servicebehov med aktuella tjänster så arbetar vi löpande med att optimera hela vår produktion kontinuerligt. Vi bygger upp långvariga relationer med både leverantörer och kunder stora som små där alla hjälper till att medverka till detta. Genom dessa förutsättningar så utvecklas företags affärsverksamhet vilket leder till en ökad konkurrenskraft och god likviditet.