Vision & affärside

Vision ”Bli Sveriges ledande fullservicekedja för fordon i yrkestrafiken.”

Vår affärsidé ”Att på ett snabbt och flexibelt sätt  leverera en komplett lösning för kunder med fordon i yrkestrafik.”

För att kunna tillgodose våra kunders servicebehov med aktuella tjänster så arbetar vi löpande med att optimera vårt tjänsteutbud kontinuerligt. Vi bygger upp långvariga relationer med både leverantörer och kunder stora som små där alla hjälper till att medverka till detta. Genom dessa förutsättningar så utvecklas affärsverksamhet vilket leder till en ökad konkurrenskraft och god likviditet.