Våra samarbetspartners…

Våra fullserviceanläggningar erbjuder ett brett tjänsteutbud för lätta och tunga fordon i yrkestrafiken runt om i landet. Tjänsterna åtgärdar olika fordonssituationer som kan uppstå dagligen mellan nummerplåtarna så brukar vi uttrycka oss. Från vanlig service och löpande underhåll till omfattande skadereparationer inget är främmande. Ett besök hos oss är allt som krävs.

Tillsammans med våra samarbetspartners har Sandströms Center AB ett nära samarbete att ta hand om produkter och fordonsutrustningar vid behov. Vi har kompetensen samt utbildningen som krävs för att fordonets stillestånd ska bli minimalt och kan komma ut i trafiken snabbt igen.

Publicerad i Nyheter