Kvalitet & Miljö

Kvalitet ISO 9001

Vårt arbete ska kännetecknas av yrkesmässighet och kvalitet inom företagets alla led. Grunden är ett kvalitetsledningssystem som genom långsiktighet och ständiga förbättringar bidrar till en positiv affärsutveckling samt stärkt konkurrenskraft. Våra kunder och leverantörer ska uppfatta Sandströms Center AB som en god samarbetspartner som inger både trygghet samt förtroende. Kvalitet är ett av våra kärnvärden där varje medarbetare hos Sandströms Center bidrar med att skapa förutsättningar till jämn kvalitet och leveranssäkerhet.

Miljö ISO 14001

Vi har ett tydligt miljömedvetande i vår verksamhet där hänsyn tas till våra aktuella förutsättningar och möjligheten till egen påverkan. Miljöarbetet är en del av det dagliga arbetet och vägleder våra val av arbetsmetoder, produkter, maskiner och verktyg. Vår verksamhet följer utbytesmodellen där våra arbetsmetoder löpande analyseras mot gällande miljömål och anpassas med fokus på miljömedvetenhet. Genom detta arbete så bekräftar Sandströms Center för sin omgivning med kunder och leverantörer att man tar miljön på största allvar.

AAA Kreditbetyg

Sandströms Center AB är ett tillförlitligt företag och tilldelas varje år det högsta kreditbetyget AAA. Detta är ett bevis på att företaget är och fortsätter att vara en tillförlitlig affärspartner med en god tillväxt. Företaget tillhör därmed ett av Sveriges mest kreditvärdiga på marknaden, där endast ett fåtal procent placerar sig varje år. Vi känner oss stolta att år efter år få mottaga detta betyg på den högsta kreditvärdigheten. En given trygghet för både leverantörer och alla våra kunder.