Företaget

Sandströms Center på Transportbilsdagen

Om Sandströms Center AB

Sandströms Center AB är en rikstäckande fullservicekedja för fordon inom yrkestrafiken i Sverige. Vi erbjuder tjänster som minimerar stillestånd och ger förutsättningar till en ökad lönsamhet. Allt sker med fokus på kundens aktuella förutsättningar genom vår kompetens, flexibilitet och kvalité. Vårt huvudkontor ligger i Spånga och våra fullserviceanläggningar finns i Malmö, Helsingborg, Stockholm (Spånga, Västberga, Jordbro) samt Luleå. Företaget är privatägt och drivs av familjen Sandström 2:a och 3:e generation vilket borgar för långsiktighet och ett starkt engagemang.

Företaget har cirka 100 anställda samt omsätter närmare 200 miljoner.

Vårt koncept

”Fullservicekedjan för yrkestrafiken”

Sandströms Center AB är en rikstäckande fullserviceleverantör för fordon i yrkestrafiken vår inriktning ligger på att minimera det kostsamma stilleståndet. Detta sker genom att vårt tjänsteutbud utförs med egen personal vi tar har hand om hela verkstadsarbetet från start till leverans oavsett uppdragets karaktär. Det ger en garanterad leveranssäkerhet och god kvalitet på varje utfört arbete. Våra kännetecken är kompetens, flexibilitet och ett högt personligt engagemang, vi vet vad som krävs och kan sätta in precis det som behövs.

Sandströms Center är helt märkesoberoende så alla varumärken gällande fordon i yrkestrafiken är välkommen till våra fullserviceanläggningar.

Hos oss är alla lika.

Vision & affärsidé

Vår vision: "Bli Sveriges ledande fullservicekedja för fordon i yrkestrafiken."

Vår affärsidé: ”Att på ett snabbt och flexibelt sätt leverera en komplett lösning för kunder med fordon i yrkestrafik.”

För att kunna tillgodose våra kunders servicebehov med aktuella tjänster så arbetar vi löpande med att optimera vårt tjänsteutbud kontinuerligt. Vi bygger upp långvariga relationer med både leverantörer och kunder stora som små där alla hjälper till att medverka till detta. Genom dessa förutsättningar så utvecklas affärsverksamhet vilket leder till en ökad konkurrenskraft och god likviditet.