Släckning av 2:or från besiktning

Vi är ackrediterade av SWEDAC för att släcka 2:or från kontrollbesiktningen. För våra kunder så innebär det att vi också kan utföra släckningen i samband med någon annan tjänst t.ex. en vanlig serviceåtgärd, akut reparation eller ett försäkringsärende. Sandströms Center åtgärdar samt kontrollerar samtliga brister som annars kräver en ombesiktning. För våra kunderna så innebär detta ett enda besök som sparar både tid och pengar. Vilket i sin tur minskar stilleståndet på fordonet också.