Bakgavellyft

Underhåller, servar och kontrollerar

Bakgavellyften tillhör oftast ett av yrkesfordonets viktigaste verktyg med att utföra de dagliga arbetsuppgifterna. Ett stopp skapar fort stora driftproblem som i sin tur kostar pengar. Att löpande se över och serva sin lyftutrustning kan vara en god investering. Men att det plötsligt sker en olycka ibland är svårt att förutse i alla lägen.

Sandströms Center underhåller, servar och kontrollerar marknadens förekommande varumärken, och har ett samarbete med ledande varumärken och är en partner gällande reparationer samt garantiåtaganden.

Tjänst Service och underhåll