Hjulinställning

Hjulinställning - en vettig investering

Återkommande däckslitage och en för hög bränsleförbrukning är välkända problem hos tunga fordon i yrkestrafiken. En av de vanligaste orsakerna till detta är oftast felinställda hjul och axlar. Genom att löpande utföra hjul- och axelinställningar så minskar man också onödiga kostnader. En korrekt hjulinställning bidrar också till bättre förarkomfort, säkrare trafiksituation och en bättre miljö. En väl placerad investering i fordonsparken.

Sandströms Center använder JOSAM mätsystem och mäter följande hjulvinklar

  • Toe, styrsnäckans position, camber, snedställning, parallellitet och axelns offset
  • Caster, KPI, kurvvinkeldifferens samt maximalt hjulutslag
Tjänst Service och underhåll