Alkolås

Alkolås bör kontrolleras regelbundet

För att öka trafiksäkerheten så installerar många företag numera alkolås i sina yrkesfordon för att visa att man tar fullt ansvar och inte utsätter andra trafikanter för fara genom att anställd personal kör onykter i sitt arbete. Alkolåset bör regelbundet kontrolleras och kalibreras för att uppnå full driftsäkerhet var 12:e månad.

Sandströms Center är certifierad att utföra felsökning, kalibrering, installation och kontroll på alkolås från marknadens ledande leverantörer.

Tjänst Service och underhåll