Teckna eget serviceavtal

Att hålla full kontroll och optimera sin fordonspark varje dag året om för optimerad drift är ett omfattande arbete. Det är inte alltid så lätt att hålla ordning på alla serviceintervaller, slitage, besiktningar, skador samt hålla hög trafiksäkerhet löpande på alla fordon som omfattas. Låt oss få underlätta och samtidigt leverera driftsäkerhet för en ökad konkurrenskraft och lönsamhet.

Via ett helt kundanpassat serviceavtal så tar Sandströms Center AB hand om hela eller delar av en fordonspark.  Där kunden bestämmer vilken nivå som gäller allt efter just aktuella förutsättningar.

Låter detta intressant? Ta kontakt med platschefen på närmaste fullserviceanläggning för ytterligare information.