Serviceavtal

Teckna eget serviceavtal

Att hålla full kontroll och optimera sin fordonspark varje dag året om för optimerad drift är ett omfattande arbete. Det är inte alltid så lätt att hålla ordning på alla serviceintervaller, slitage, besiktningar, skador samt hålla hög trafiksäkerhet löpande på alla fordon som omfattas. Låt oss få underlätta och samtidigt leverera driftsäkerhet för en ökad konkurrenskraft och lönsamhet.

Via ett helt kundanpassat serviceavtal så tar Sandströms Center hand om hela eller delar av en fordonspark. Där kunden får bestämma vilken servicenivå som är aktuell allt efter just gällande förutsättningar. För mer information? Ta kontakt med platschef på närmaste fullserviceanläggning.

Tjänst Service och underhåll