Kylaggregat

Kylaggregat / Service / Årskontroll

Vi tar hand om alla förekommande fabrikat av kylaggregat på marknaden, vi är certifierade för mobil kyla och utför allt från akuta reparationer, service, underhåll till löpande årskontroller. Även felsökning vid akuta situationer som uppstått så att aktuellt stillestånd blir så minimerat som möjligt.

Sandströms Center tar hand om fordonets kylutrustning på samtliga av våra fullserviceanläggningar.

Tjänst Service och underhåll